Onze ouders

De school heeft een open karakter. Ouders/verzorgers worden als partners van de school gevraagd om mee te praten en te denken over alles wat zich in en om de school afspeelt. Niet alleen in de oudervereniging en de medezeggenschapsraad, maar ook bij activiteiten buiten en binnen de school.