Schooltijden

Voor alle groepen:

Maandag - Dinsdag - Donderdag - Vrijdag:   van 08.30 tot 14.30 uur

Woensdag:  08.30 tot 12.15 uur

Vrijdag:   Groep 1 en 2 van 08.30 tot 12.15 uur

Een leerling dient over 8 jaar minimaal 7520 uur lestijd te hebben genoten.
De kinderen van OBS De Iekmulder genieten 7567 uur aan lestijd.