Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang en continurooster

Het overblijven is gezellig en leuk. Het is hét moment om even lekker te ontladen en te ontspannen. De kinderen komen tot rust, maar ook worden ze geprikkeld tot beweging, spel en contacten met alle andere kinderen van de school. Het overblijven is gratis.

De kinderen eten eerst hun boterham samen met hun leerkracht in de groep vanaf 12.00 uur tot 12.15 uur. Daarna spelen ze samen een half uur met vriendjes en vriendinnetjes op het plein.

De vrijwilligers van de tussenschoolse opvang worden betaald door de school, waardoor het overblijven gratis is. Zij houden een oogje in het zeil op het plein. In samenwerking met de leerkrachten zorgen zij ervoor dat alles soepel en plezierig verloopt.