Oudervereniging

De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders van de Iekmulder en vorm een directe schakel tussen de ouders en de school.

De taken van de oudervereniging zijn onder andere:
- ondersteuning van binnenschoolse activiteiten. (versiercommissie, luizencontrole etc.)
- coördinatie buitenschoolse activiteiten (hulp bij schoolreisjes, verkeersouders)
- organiseren van een zakelijke ouderavond.
- overleg met de medezeggenschapsraad.

Het doel van de oudervereniging is door het stimuleren van ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn en de resultaten van de leerlingen.

Eén keer per jaar wordt een zakelijke ouderavond georganiseerd, waarbij alle ouders worden uitgenodigd. Acht keer per jaar wordt er een vergadering gehouden waarbij ook een teamlid aanwezig is. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders bezocht worden. Onderwerpen van een vergadering zijn bijvoorbeeld: besteding van de ouderbijdrage, activiteiten voor de school, het bespreken van ingebrachte verbeterpunten.

 

In contact komen met de oudervereniging?
Stuur een mailtje naar: ov.iekmulder@stichtingpromes.nl

Kees Schuurman (voorzitter)

Aleida van der Beek (penningmeester)

Wieteke Nooi-Maatjes (secretaris)

Klaasje Schreur (tijdelijk plaatsvervangend voorzitter ivm ziekte Kees)

Niels Venema (algemeen lid)

Marcel Compagner (algemeen lid)

Carla Voerman (algemeen lid)

Chantal Lentelink (algemeen lid)

Marijke Seinen (algemeen lid)

Nienke Fluks (algemeen lid)