Brede school

De Iekmulder kan een ‘brede school’ genoemd worden, want ook de peuterspeelzaal is in ons gebouw gevestigd. Bovendien wordt de tussenschoolse opvang op school verzorgd door een groep enthousiaste overblijfouders. 

 

Als dorpsschool staat de Iekmulder in nauw contact met andere organisaties in het dorp als de Dorpsraad en Stichting Welzijn Staphorst. En dat moet ook, want door samen te werken kunnen wij elkaar versterken.