Onze School

Onze missie, waarden en visie

De Iekmulder is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat ieder kind, elke ouder en elke leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school vormt een veilige leeromgeving, waardoor kinderen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Wij zijn een school waar ieder kind ertoe doet en waar de talenten en kwaliteiten van alle kinderen tot hun recht komen.

 

Vanuit deze gedachte geven wij ons onderwijs. Dat betekent dat wij bij het overdragen van kennis en vaardigheden de kinderen laten leren voor het leven, deelgenoot maken van hun eigen leerproces, leren communiceren en luisteren, leren nieuwsgierig en kritisch te zijn, respectvol omgaan met anderen en relativeren met humor.

 

Door het stimuleren van zelfreflectie maken wij van onze kinderen volwassen mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor eigen handelen, voor het handelen van andere mensen en voor de samenleving van de toekomst.

 

De Iekmulder maakt deel uit van die complexe en steeds veranderende samenleving. Vanuit dat besef haalt het team het 'buiten' naar binnen. Samen met ouders en andere opvoeders geven zij de kinderen een stevige basis voor het leven, zodat ze weten waarom zij er zijn.

 

Het team van de Iekmulder werkt vanuit de volgende waarden: Samenhang zien, zelfrespect & autonomie, kennis, samenwerken en enthousiasme & plezier. 

 

Met deze waarden voor ogen wil het team de kinderen voorbereiden op de toekomst. In een positieve, boeiende sfeer leren we de kinderen samenwerken en zich ontwikkelen tot onafhankelijk denkende mensen. Ze mogen zijn wie ze zijn en we leren ze respect te hebben voor de wereld om zich heen. De school, ouders en het dorp vormen een samenhangend geheel en voeden de kinderen op vanuit die samenhang tot wereldburgers van de toekomst.